Juhend auto rentimiseks

Eessõna

Autode ja kaubikute rent on tõusev trend. Sõidukit võib vaja minna ärireisil või puhkusel, kuna Teie enda sõiduk ei ole kättesaadav või igaks otstarbeks sobilik või Te ei soovi sõiduki omamisega seotud tüli ja kulusid.

Auto või kaubiku rentimine on lihtne – peate järgima vaid teatud juhiseid. Selles juhendis tutvustatakse Teile kõike, mida peate teadma sõiduki rentimise kohta kas oma koduriigis või välismaal.

LEASEUROPE

Leaseurope ühendab 47 liikmesettevõtet, mis esindavad liisingufirmasid, autode pika- ja/või lühiajalise rendi ettevõtteid 34 Euroopa riigis. Leaseurope’ liikmete toodete sortiment ulatub kõikide varaliikide (autod, seadmed ja kinnisvara) järelmaksuga müügist ja kapitalirendist nende kasutusrendini ning hõlmab autode, kaubikute ja veoautode lühiajalist renti. Hinnanguliselt esindab Leaseurope ligikaudu 96% Euroopa liisinguturust ja liikmesettevõtete kaudu esindatud ettevõtete saavutatud uusmüügimaht oli 2008. aastal üle 330 miljardi euro.

Liidu eesmärk on esindada Euroopa liisingu- ja autorendiettevõtteid, tagades, et Euroopa ja rahvusvahelised poliitikakujundajad võtavad kuulda valdkonnas tegutsejate arvamust. Leaseurope püüab samuti edendada liisingu- ja autorenditooteid ning koostab Euroopa kohta statistikat, kirjeldades enda esindatavaid turge.


Sõiduki broneerimine

Kui Te broneerite või tellite rendisõiduki telefoni teel, pöörake palun tähelepanu, mida tellimus sisaldab ja mida mitte. Võite paluda lisateavet e-posti teel või linki veebisaidile, kus Teil oleks võimalik tutvuda renditingimustega. Palun vaadake hoolega, mida renditasu katab ja mida mitte. Uurige näiteks järgmist.

  Kas renditasu sisaldab piiramatut läbisõitu?
  Milline on kahju korral omavastutuse summa?
  Kas see sisaldab käibemaksu?
  Kas lisandub piirkonna lisatasu (nt paljudel lennujaama rendipunktidel)?
  Kas renditasu suhtes kohaldatakse piiranguid (nt nädalalõpu renditasu puhul tuleb tavaliselt tagastada sõiduk enne kindlat aega esmaspäeva hommikul)?
  Kas kohaldatakse lisatasu, juhul kui sõidukile tullakse järele ja see antakse tagasi eri asukohtades?
  Kas kohaldatakse lisatasu teise riiki sõitmise eest?

Oluline on valida oma vajaduste jaoks õige sõiduk. Kui rendiettevõte ei saa alati tagada sõiduki kindlat marki või mudelit, peate valima sõidukiliigi rühma, mis vastab kõige paremini Teie vajadustele, eelkõige juhul, kui veate pagasit ja reisijaid. Kui soovite rentida lisatooteid, k.a lapse turvaistmeid, lumekette või satelliitnavigatsiooni, küsige nende kohta broneerimise ajal ja veenduge, et olete teadlik kõikidest lisakuludest.

Millised dokumente mul vaja läheb?
Teil peab olema renditava sõiduki liigile vastav autojuhiluba, Euroopa isikutunnistus ja/või pass ning võimaluse korral muud dokumendid, näiteks kehtiv kommunaalarve jms. Kui Teil on plastkaardi kujul fotoga juhiluba, peate võtma kaasa nii selle kui ka paberkandjal teisese dokumendi. Küsige oma rendiettevõttelt, mida võiks Teil sõiduki broneerimisel veel vaja minna. Näiteks nõutakse enamiku ettevõtete juures broneerimisel kehtivat krediitkaarti ja kõrge väärtusega sõidukite puhul mitut krediitkaarti.

Sõidukiga välismaale sõitmine
Kui kavatsete sõita rendisõidukiga teise riiki, peate sellest teavitama rendiettevõtet, sest vajate selle nõusolekut. Kui Teil lubatakse viia sõiduki välismaale, saab ettevõte tagada, et Teil oleks olemas õige sõidukidokumentatsioon, kohustuslik liikluskindlustus ja sõiduki kahjukindlustus.

Veenduge, et olete teadlik külastatava riigi juhtimiseeskirjadest. Näiteks võidakse Teilt nõuda helkurvestide olemasolu enda ja teiega koos sõitvate reisijate jaoks või sõiduki ohukolmnurka. Teie rendiettevõte võib Teid aidata ja anda teavet külastatava riigi nõuete kohta. See teave on toodud ka riiklike mootorsõiduki turismi liitude kodulehel:
http://www.fiabrussels.com/en/about_us/european_member_clubs/Rendiettevõtte infolauas

Rendilepingu sõlmimine
Rendileping on Teie ja rendiettevõtte vaheline ametlik kokkulepe, milles on üksikasjalikult toodud rendisõiduki kasutamise tingimused. See hõlmab andmeid sõiduki kohta; summat, mida Te olete nõustunud maksma rendisõiduki ja lisaesemete eest; rendiperioodi algus- ja lõpukuupäeva. Varuge alati endale piisavalt aega sõidukile järele minemiseks ja rendilepingu läbilugemiseks. Enne lepingu allkirjastamist veenduge, et rendilepingu tingimused on Teile arusaadavad.

Peate olema teadlik ka järgmistest asjaoludest.

Läbisõit
Kui Te olete kohustatud maksma lisaläbisõidu eest, siis veenduge palun, et Te saate aru päevaraha ning lisaläbisõidu arvutamise ja sissenõudmise alusest. Oma sõidukile järele minnes ja seda tagastades veenduge, et läbisõit oleks rendilepingus õigesti märgitud.

Kokkupõrke- ja kahjukindlus
Te vastutate rendisõidukile tekitatud kogu kahju ja selle täieliku maksumuse eest seni, kuni tagastate sõiduki ja rendiettevõtte töötaja on selle täielikult üle vaadanud. Rendiettevõte võib pakkuda Teile kaitset potentsiaalse kahju eest kokkupõrke ja kahjukindlustuse kujul, mille üksikasjad on sätestatud rendilepingus.

Selle kindlustusega nõustumisel väheneb Teie vastutuse osa rendilepingus sätestatud omavastutuseni.

Varguskindlustus
Varguskindlustus annab kaitse rendisõiduki varguse korral või selle kahjustamise eest varguskatse ajal. Kui valite varguskindlustuse, siis piiritlete selle, mille eest Te vastutate, oma rendilepingus sätestatud omavastutuse summa ulatuses.

Vargus- või kahjukindlustuse ulatus
Peate kontrollima, kas on erandeid, mis ei kuulu kindlustuskaitse alla, näiteks kojameeste, rehvide või katuse kahjustus. Veenduge alati selles, milline on rendiettevõtte kindlustuskaitse ulatus. Kui Te ei saa aru kindlustuskaitse mõnest osast või Te ei ole kindel, mis on kindlustuskaitsega kaetud, küsige rendiettevõttelt selgitust enne lepingu allkirjastamist.

Kütus
Enamik rendiettevõtteid pakub Teile rendisõiduki tankimiseks mitut võimalust. Tavaliselt saate valida kolme variandi hulgast:
  ostate paagitäis kütust rendiettevõttelt ja tagastate sõiduki tühja paagiga,
  lähete sõitma täispaagiga sõidukiga ja tagastate sõiduki täispaagiga,
  maksate rendiettevõttele kasutatud kütuse eest.

Enne sõiduki rentimist uurige alati rendiettevõttelt, milline on nende poliitika paagi uuesti täitmise kohta, ja kontrollige kütusetaset nii sõidukile järele tulles kui ka selle tagastamisel. Sõidukile järele tulles kontrollige, millist kütuseliiki see tarbib. Enamik kaubikuid ja üha rohkem autosid sõidavad diislikütusega. Bensiini kasutamine diislikütusel töötava mootori ja diislikütuse kasutamine bensiinil töötava mootori puhul põhjustab suurt kahju, mille eest kannate vastutust Teie. Kui Te ei ole kindel, millist liiki kütust Teie rendisõiduk vajab, küsige seda rendiettevõttelt enne oma reisi alustamist.


Sõiduki kontrollimine

Rendiettevõte peab andma üle puhta, nüüdisaegse ja turvalise sõiduki, mida on põhjalikult kontrollitud enne igat rendiperioodi.

Sõidukile järele minnes kontrollige seda hoolikalt, käies ümber sõiduki, otsides kahjumärke. Otsige mis tahes kriimustusi, mõlke, kulumismärke – ükskõik kui väiksed need ka poleks – ning veenduge, et need märgitakse rendilepingusse. Ärge unustage kontrollimast ka sõiduki sisemust, kaasa arvatud seda, kas on olemas varuratas ja tööriistad. Veenduge, et rendilepingusse märgitakse mis tahes kahju ja et olete täielikult rahul sõiduki seisukorraga enne lepingu allkirjastamist.
Kui Te ei saa kontrollida sõidukit halbade ilmastikutingimuste või halva valgustuse tõttu, siis veenduge, et see märgitakse rendilepingusse. Peate vaatama sõiduki üle mõistliku aja jooksul pärast seda, kui olete sõiduki vastu võtnud, ja teavitama kindlasti rendiettevõtet viivitamata mis tahes kahju avastamisest. Vastasel korral vastutate mis tahes uue kahju eest, mis avastati sõidukil lepingu lõppedes – teisisõnu, mis tahes kahju eest, mis ei olnud märgitud Teie rendilepingus rendiperioodi alguses.


Rendiperioodi jooksul

Mis juhtub liikluskahju korral?
Enamik rendisõidukeid on kaetud kindlustusega, mis tagavad tasuta puksiirabi. Selle olemasolu korral peate kontrollima, millist puksiirettevõtet rendiettevõte kasutab, ja veenduma, et Teile on antud kontaktandmed. Vastasel juhul pöörduge oma rendiettevõtte poole.

Mis juhtub, kui satute õnnetusse?
Kui satute õnnetusse, ei tohi Te võtta vastutust õnnetuses kaasatud ühegi kolmanda isiku eest. Peate hankima kõikide õnnetuses kaasatud isikute (k.a tunnistajad) nimed ja aadressid ning helistama otsekohe rendiettevõtte lähimasse filiaali. Samuti peate sõiduki tagastamisel täitma aruande õnnetuse kohta.

Liikluseeskirja rikkumine
Kui rikute rendiautoga sõites liikluseeskirja, on võimalus, et peate peale trahvi katma ka lisakulud. Iga rikkumist käsitletakse ja menetletakse erinevalt olenevalt trahviliigist ja sellest, milliselt rendiettevõttelt Te sõiduki rentisite.


Sõiduki tagastamine

Olete kohustatud tagastama sõiduki heas seisundis. Teie kanda on mis tahes remondi- või uuenduskulud kahju või vandalismi korral.

Kahju
Võtke endale sõiduki tagastamiseks piisavalt aega, eriti sellistes rahvarohketes rendipunktides nagu lennujaamad. Veenduge, et rendiettevõte vaatab sõiduki üle ja et Te mõlemad märgite ning allkirjastate mis tahes kahju rendilepingu kõikidel eksemplaridel ja olete sellega nõus. Kui olete sattunud õnnetusse, peate selle kohta täitma aruandevormi ja selle allkirjastama.

Kui olete põhjustanud sõidukile väiksemat laadi kahju, siis rendiettevõte ei pruugi parandada sõidukit kohe ja võib kasutada eelnevalt arvutatud hinnangut sõiduki remondi maksumuse kohta. Alternatiivina võivad mõned rendiettevõtted hankida oma töökojalt hinnangu sõiduki remondi maksumusele. Kui tagastate sõiduki sellele tekitatud kahjuga, millest tulenevalt ei saa sõidukit rentida, võidakse Teilt nõuda sisse ka tasu kasutuskõlblikkuse kaotamise eest. See rendiettevõtte sissenõutav tasu on mõeldud katma saamata jäänud tulu ajal, mil sõiduk ei ole töökorras.

Mis juhtub, kui ma tagastan sõiduki väljaspool tööaega?
Mõned rendiettevõtted lubavad Teil tagastada sõiduki ajal, mil rendiettevõte on suletud. Peate olema täielikult teadlik sellega seotud riskidest ja tagajärgedest, enne kui sellega nõustute. Soovitame tungivalt tagastada sõiduk alati rendiettevõtte tavapärastel lahtiolekuaegadel.

Kui rendiettevõte lubab Teil tagastada sõiduki väljaspool tööaega, vastutate sõiduki seisundi eest seni, kuni keegi töötajatest saab sõiduki täielikult üle vaadata. See tähendab, et valveta seisnud sõidukile põhjustatud kahju maksumus jääb Teie kanda. Selle riski maandamiseks soovitatakse tungivalt pildistada sõidukit seest ja väljast pärast seda, kui see pargitakse tagastamispunkti.

Pärast rendiperioodi

Pärast rendiperioodi lõppu võidakse Teilt nõuda lisatasusid kahju või liiklusõnnetuste tõttu. Nende tasude vaidlustamisel küsige rendiettevõttelt tõendavaid dokumente.

Kuidas esitada kaebusi

Igal autorendiettevõttel on klienditeenindusosakond, kus käsitletakse kaebusi rendiprotsessi iga sammu kohta. Olenevalt ettevõttest on eelistatud kontakti võtmine kas e-posti, telefoni või tähitud kirja teel. Lisateave selle kohta on toodud ettevõtte veebisaidil.