Ülevaade lepingu tingimustest

Rendilepingu tingimuste ülevaade


Lepingu tingimuste ülevaade ei ole siduv ega kujuta endast rendilepingut. Peate lugema ka originaallepingus toodud täielikke tingimusi.

Tagajärjed: rendilepingu allkirjastamisega nõustute rentima sõiduki XXXX-lt ning vastutama sama lepingu alusel renditud sõiduki ja muude esemete eest, kuni annate need tagasi XXXX esindajale, kes nende seisukorrale hinnangu annab. Olete kohustatud tagastama sõiduki samas seisukorras, nagu see Teile üle anti.

Kahju: kui tegemist on tõestatud tehnilise veaga, vastutate sõidukile tekitatud kahju eest, mida ei olnud märgata lepingu sõlmimisel. Teie kanda on kahju parandamise kulu. Teie kantav kahjusumma piirdub omavastutusega, milles Te lepingus kokku leppisite.

Tagastused väljaspool tööaega: kui otsustate tagastada sõiduki väljaspool tööaega, on sõiduk Teie vastutusel, kuni ettevõte selle üle vaatab. Teil soovitatakse kontrollida sõidukit ja teha fotosid. Võimaluse korral peaksite sõiduki parkima ohutusse ja eeskirjadega lubatud kohta.

Alati on soovitav veenduda, et XXXX esindaja on sõiduki üle kontrollinud tagamaks, et mõlemad pooled nõustuvad sõiduki seisundiga.

Liikluseeskirja rikkumine: ajal mil sõiduk on Teie valduses, vastutate igasuguse liikluseeskirja rikkumise eest, kaasa arvatud parkimise ja kiiruse ületamisega seotud rikkumised. Lisaks trahvile võidakse Teilt nõuda haldustasu. Liikluseeskirja rikkumise ja trahvide sissenõudmise viis sõltub trahviliigist ja riigist, kus rikkumine toimus.

Kütusega seotud valikuvõimalused: saate valida, millise kütusekogusega peate sõiduki tagastama. Selle kohta saate teavet rendiperioodi alguses.

Peate tagastama sõiduki Teiega kokkulepitud kütusekoguse tasemega ja tagama õige kütuseliigi kasutamise. Vastasel korral nõutakse Teilt sisse lisakulud.

Teised sõidukijuhid: sõidukit võib/võivad juhtida ainult rendilepingus toodud sõidukijuht/sõidukijuhid. Peate tagama, et ükski teine isik ei saaks sõidukit juhtida.

Tagastus: kui rendiettevõttega ei ole teisiti kokku lepitud, peate tagastama sõiduki kokkulepitud ajal ja kohas. Vastasel korral nõutakse Teilt lisatasu tingimustes sätestatu kohaselt.

Rendileping: palun veenduge, et mõistate lepingu tingimusi. Kui lepingu mõni osa jääb Teile arusaamatuks, peaksite paluma rendiettevõttelt selgitust.

Rentimisjuhend Euroopa tarbijatele: lisateave kogu rentimisprotsessi kohta on toodud rentimisjuhendis Euroopa tarbijatele.

Kaebused: lisateave kogu rentimisprotsessi kohta, k.a selle kohta, kuidas esitada kaebust, juhul kui Te ei ole täielikult rahul, on toodud rentimisjuhendis Euroopa tarbijatele.